Scratch pre školy a učiteľov

Scratch je interaktívny programovací nástroj, ktorý rozvíja v deťoch kreativitu pri tvorbe programov a animácií. Deti sa tak môžu ponoriť do sveta fantázie, pripravovať si v kolektíve zaujímavé animácie alebo pútave hry.

Deti sa tak učia hravou formou stratégie pre riešenie problémov, postupy a princípy pre navrhovanie projektov a vyjadrovanie myšlienok. Program Scratch je tak výborným nástrojom, ktorého výuku je možné zaradit do vyučovacích osnov alebo pripraviť pre deti krúžok programovania vo voľnom čase priamo na škole. 

Niekoľko škôl na Slovensku už Scratch zaradilo do výuky alebo ponúk poobedných krúžkov pre deti. Program Scratch je poskytovaný bezplatne a je možné využívať ho aj bez pripojenia k internetu alebo s pripojením k internetu (cloud služba) na stránke https://scratch.mit.edu/.

Materiály pre učiteľov

Na tejto webovej stránke www.scratch.sk si môžete v sekcii Scratch karty bezplatne stiahnuť základné výukové karty Scratch ako aj základný návod na používanie programu Scratch - štartovacia príručka. Taktiež si v sekcií video návodov môžete pozrieť pripravené video výukové lekcie.  Zároveň sme pripravili rozsiahly výukový materiál pre učiteľov, ktorí sa rozhodnú viesť výuku kreatívneho programovania s nástrojom Scratch na svojej škole. Túto komplexnú výukovú príručku Scratch vo formáte pdf si môžete stiahnuť, využívať a kopírovať zdarma. Príručku Scratch si zdarma stiahnete v sekcii Scratch Príručka.  

Taktiež je možné využiť obrovské množstvo výukových materiálov pripravených pre učiteľov priamo od tvorcov Scratchu, MIT Media Lab. Materiály sú v anglickom jazyku na stánke scratched.gse.harvard.edu