Zapojené školy

Na Slovensku sa výuke kreatívneho programovania v nástroji Scratch venujú aj tieto školy:

ZŠ s MŠ Banská Belá, Banská Belá 315, Banská Belá
ZŠ J.G.Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska 32, Sitnianska 32, Banská Bystrica
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
ZŠ Vinbarg, Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov
Spojená škola, Oslobodenia 165, Belá
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava
Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Základná Škola Ivana Bukovčana 3, Devínska Nová Ves, Bratislava
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
ZŠ Kulíškova, Kulíškova 8, , Bratislava
Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
SŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava
Spojena skola Tilgnerova, Tilgnerova 14, Bratislava
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných, Znievska 2, Bratislava
ZŠ s MŠ Pod hájom, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce
Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec
Spojená škola sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
ZŠ s MŠ Hradná, Hradná 342, Liptovský Hrádok
ZŠ s MŠ , J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok
ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, Jura Janošku 11 , Liptovský Mikuláš
ZŠ s MŠ Lokca, Školská 71/3, Lokca
ZŠ Ludanice, Hviezdoslavova 415/40, 95611 Ludanice, Ludanice
Gymnázium, Ulica 1. mája 8, Malacky
Základná škola, Benkova 34, Nitra
Gymnázium, Golianová 68, Nitra, Golianová 68, Nitra
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
CSŠ ZŠ Š. Mnoheľa Poprad, Dlhé hony 3522/2, Poprad
ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad, Tajovského 2764/17, Poprad
ZŠ kard. A. Rudanya Považany, 216, Považany, Považany
Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica
ZŠ Bystrická cesta, Bystrická cesta 14, Ružomberok
CZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, Sabinov
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď, Kostolná 119/8, Sereď
ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava
Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Základná škola, Kubranská, Kubranská 80, Trenčín
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
ZŠ, Ul. Jána Bottu 27, Trnava, ZŠ, Ul. Jána Bottu 27, Trnava, Trnava
ZŠ Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
ZŠ s MŠ, Zubák192, Zubák 192, Zubák