Video návody

Na internete nájdete množstvo zaujímavých video návodov pre programovanie v jazyku Scratch v slovenskom jazyku, ale tak isto môžete nájsť aj videa v českom alebo anglickom jazyku. Vybrali sme videa, ktoré je dobré si pozrieť na úvod, pre získanie základných informácií o programnovaní v jazyku Scratch. 

Zároveň odporúčame stiahnuť si zdarma kompletnú výukovú príručku Scratch v slovenskom jazyku. 

Scratch video návody

1.  Úvodne zoznamovacie video so systémom Scratch

2. Práca s písmenkami

3. Animujeme so Scratchom

4. Ako pracovať s premennými v Scratchi

5. Praktická ukážka - program na malú násobilku

6. Praktická ukážka - Krotitelia hadov

7. Praktická ukážka - Strážcovia vesmíru

8. Praktická ukážka - Marťania

9. Praktická ukážka - Ping pong

10. Praktická ukážka - Pátrači


Pre používateľov so znalosťou anglického jazyka odporúčame aj video návody priamo od tvorcov programovacieho jazyka Scratch. Nájdete ich na tejto stránke https://scratch.mit.edu/help/videos/