Čo je Scratch

Scratch je programovací nástroj navrhnutý najmä pre deti vo veku 8 až 16 rokov, ale používajú ho ľudia všetkých vekových kategórií. So Scratchom môžeš programovať svoje vlastné interaktívne príbehy, hry a animácie - a zdieľať svoje výtvory s ostatnými v online komunite. 

Scratch pomáha mladým ľuďom naučiť sa kreatívne myslieť, systematicky uvažovať a spolupracovať - základné zručnosti pre život v 21. storočí. Schopnosť kódovať počítačové programy je dôležitou súčasťou gramotnosti v dnešnej spoločnosti. Keď sa deti učia programovať v nástroji Scratch, naučia sa dôležité stratégie pre riešenie problémov, navrhovanie projektov a vyjadrovanie myšlienok. 

Scratch je projektom Lifelong Kindergarten Group na MIT Media Lab. Je poskytovaný bezplatne.

Ako používať Scratch

Scratch program môžes využívať v podobe samostatného programu, ktorý funguje aj bez pripojenia na internet alebo môžeš pracovať so Scratchom online (výhodou je, že svoju prácu máš uloženú na serveroch a môžeš ju zdieľat so svojimi priateľmi a máš ju vždy k dispozícií kdekoľvek sa prihlásiš na stránku https://scratch.mit.edu/).


Ako začať so Scratchom

Začať so Scratchom je jednoduché. Na úvod odporúčame pozrieť si stránku Začíname so Scratchom, kde sú prehľadne usporiadané informácie ako najľahšie postupovať. Môžete taktiež využit praktické Scratch karty alebo si pozrieť video vzdelávacie lekcie programovania v nástroji Scratch. Do pozornosti dávame taktiež kompletnú slovenskú výukovú príručku Scratch vo formáte pdf na stiahnutie, používanie a širenie zdarma.